:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 18 ก.ค. 66
2 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 23 มี.ค. 65
3 คำร้องทั่วไป 23 มี.ค. 65