พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน