Get Adobe Flash player
นายถวิล อินทร์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติ อบต.
แผนที่ อบต.
คำแถลงนโยบายนายก
อำนาจหน้าที่ของ อบต.

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
การคลัง
การโยธา
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนเกษตร
สวัสดิการ
การศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แหล่งท่องเที่ยว
รางวัล/ผลงานดีเด่น
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์


ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
99/9 หมู่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทร/แฟกซ์ 053-978-099
   
ชื่อ *   :  
นามสกุล*   :  
อีเมล์*   :  
เรื่อง*   :  
ข้อความ*   :  

รหัสความปลอดภัย *   :