:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: เจดีย์แม่หม้าย

26 ส.ค. 2558

รายละเอียด:

เจดีย์แม่หม้าย
    ตั้งอยู่เชิงดอย บ้านสันเจดีย์ริมปิง  ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล                หนองปลาสะวาย  มีเจดีย์เก่าแก่ 1 องค์ และ มีเจดีย์เก่าแก่ที่วัดสันเจดีย์ริมปิง อีก 1 องค์ ซึ่งมีตำนานเล่าขานจากการสืบค้นประวัติจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีการแต่งประวัติการสร้างเจดีย์แม่หม้าย   เป็นบทกลอน ว่าสร้างในอดีตราวปี พ.ศ. 1240 โดยพระนางจามเทวี  เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนานปี เจดีย์ที่ก่อสร้างบนดอยถูกแดดถูกฝน ก็ทรุดโทรมแตกพังไปตามเวลา ยอดเจดีย์ทรุด เหลือแต่รูปทรงเพียงครึ่งเดียวต่อมามีครูบาเฮือน ที่มาจากศรีเตี้ยมาช่วยบูรณะ ตกแต่งจนถึงทุกวันนี้ แล้วตั้งชื่อว่า  เจดีย์แม่หม้าย เพราะได้ก่อสร้างโดยแม่หม้ายเจ้าสตรี ตัวอย่างมีเห็นในปัจจุบันสันนิษฐานว่าคงเป็นนางสร้างไว้

เจดีย์แม่ม่ายซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่
  ในปัจจุบันเจดีย์แม่หม้ายที่เห็นบูรณะหลายครั้ง จนไม่สามารถรู้ว่าข้างในองค์จริงแท้อย่างไรไม่มีใครรู้ รู้แต่เพียงว่าสร้างมาหลายชั่วอายุคน  ควรรักษาให้คงสืบไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร