:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และการทำเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือ

28 มิ.ย. 2564

รายละเอียด:

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลหนองปลาสะวาย
กิจกรรม รู้ทัน ป้องกันภัย โรคระบาด ไวรัสโควิด 19
(การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และการทำเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือ)
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 - 09.00 น. -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ณ จุดคัดกรอง 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_177_25_17_565.pdf

catalogs_file_177_25_17_572.docx