:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: ซ่อมแซมบ้านโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้าง งบประมาณ 22,500 บาท ผู้สูงอายุ : นางแสง ตานะเปิ้น

23 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ซ่อมแซมบ้านโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้าง เช่น เปลี่ยนฝาผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์
และติดราวจับทรงตัว เป็นต้น รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_173_21_23_574.docx

catalogs_file_173_21_23_577.pdf