:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: ซ่อมแซมบ้านโดยปรับปรุงโครงสร้าง งบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ผู้สูงอายุ :นายเสวยชัย ประทานเพชร

23 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ซ่อมแซมบ้านโดยจำเป็นต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การสร้างห้องน้ำหรือห้องนอนใหม่
ทำหลังคาใหม่ รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_172_18_50_169.docx

catalogs_file_172_18_50_175.pdf