ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองเจริญ     หมู่ที่  6
 08 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6

 08 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันเจดีย์ริมปิง  หมู่  7 
 01 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้าง   โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยสะแหล  หมู่ที่ 5

ตำบลหนองปลาสะวาย   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน   

 28 พฤศจิกายน 2560

ราคากลาง    โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยสะแหล  หมู่ที่ 5
ตำบลหนองปลาสะวาย   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน   
 23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันเจดีย์ริมปิง  หมู่ที่ 7

 23 พฤศจิกายน 2560


 20 พฤศจิกายน 2560

 10 ตุลาคม 2560

ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ  2561
 02 ตุลาคม 2560

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกันทำกิจกรรมชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 28 กันยายน 2560


 28 กันยายน 2560


 25 กันยายน 2560


 18 กันยายน 2560


 28 สิงหาคม 2560


 04 สิงหาคม 2560

     1  2  [3]  4  5  6    


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th